Strelovodi

Strelovodi so zelo priporočljiv element na zgradbi. Lahko bi rekli, da skoraj obvezen, saj strelovodi omogočajo, da se sila strele zgubi oziroma porazdeli v zemlji manj škodljivo. V primeru, da strela udari v zgradbo oziroma objekt lahko poškoduje električne aparate, lahko pa tudi povzroči požar. Strelovod nas odlično varuje pred takšnimi nevšečnostmi.

Hosekra, vam zato nudi kvalitetne strelovode Prevectron.


Strelovodi

Strelovodi


7 prednosti strelovoda Prevectron

  • Uspešno prestal intenzivne preizkuse v realnih razmerah na območjih Francije, Brazilije, Amerike in Japonske, pri tem je sodelovala Agencija za jedrsko varnost (CEA), Brazilian Space Reasarce Institute, University of Toulose France, Hidro Quebec Canada, France Telecom, Brasil Telecom…
  • Visoka zanesljivost in prilagodljivost
  • Veliko območje varovanja vseh vrst objektov in okolice
  • Zahteva 99% manj prediranja v streho in s tem zmanj?a tveganje vdora vode (samo 2 odvoda)
  • Skrb za okolje (manj ostalih materialov, manjše onesnaževanje)
  • Delovanje v vseh klimatskih razmerah z minimalnim vzdrževanjem
  • Eksluzivni image

Izvajanje strelovodnih instalacij

Strelovodne instalacije so postale vse pogostejši “pojav” na naših objektih. Objekti so lepši, več vredni, zato ljudje radi poskrbimo, da so ti objekti tudi kar se da ustrezno zaščiteni. Ena od takšnih zaščit je vsekakot tudi strelovodna instalacija, ki objekt ustrezno ščiti pred udarom strele, ter s tem povezanimi poškodbami.

K razmahu strelovodnih instalacij je vsekakor veliko prispevalo vse večje število udarov strel in s tem povezanih škodnih primerov ter v veliki meri razvoj na področju strelovodnih instalacij, predvsem materialih, ki se uporabljajo za strelovodne instalacije, ter pritrdilnih elementih. Tako so strelovodne instalacije postale manj izstopajoče, oz. precej sprejemljivejše za montažo na objekte tudi z vidika splošnega izgleda objekta.

Strelovodna instalacija je del elektroinstalacij na objektu in kot taka ima praviloma tudi svoj projekt oz. načrt. Nameščanje strelovodne instalacije se prične zelo zgodaj, saj je bistven del strelovodne instalacije ozmljilo. Ozemljilo je lahko izvedeno tudi kot temeljsko ozemljilo, kar pomeni, da je potrebno ozemljilo položiti že pri izvedbi temeljev objekta. Ko je ozemljilo izvedeno, se nadaljevanje izvedbe strelovodne instalacije ustavi, razen v primeru, ko so odvodni vodniki nameščeni v stenah objekta (skriti). Izvedba strelovodne instalacije se nadaljuje praviloma, ko je objekt v fazi zaključevanja, kar pomeni streha pokrita, fasada zaključena, vsi kovinski deli, katere je potrebno povezati na strelovodno instalacijo, pa tudi nameščeni.

Odvodni vodniki služijo odvajanju toka strele v ozemljlni sistem. Prav tako lahko odvodne vodnike namestimo na fasado objekta, ali na odtočne cevi. Pravzaprav je priporočljivo odvodne vodnike namestiti na odtočne cevi, saj se pri tem izognemo posegom v fasado objekta, hkrati pa imamo odtočne cevi povezane na ozemljitev. To pomeni, da ni potrebno izdelovati posebnih izvodov ozemljila za spajanje odtočnih cevi na ozemljitev. Pri tem je potrebno poudariti, da je potrebno na odvodne vodnike namestiti merilne spoje. Merilni spoj je spoj na prehodu iz odvodnega voda na ozemljilni sistem. Običajno je izveden z merilno sponko z štirimi M8 vijaki. V primeru izvedbe odvodnih vodnikov v fasadi objekta je prav tako potrebno izvesti merilne spoje na prehodu iz ozemljilnega voda v odvodni vod. V tem primeru se običajno uporabijo merilne omarice, ki so lahko nameščene na steni objekta ali v tleh ob objektu. V primeru izvedbe merilnih spojev v steni objekta se običajno uporabljajo kovinske merilne omarice. V tem primeru je potrebno paziti, da se vodnika, ki sta spojena v merilni omarici le te ne dotikata. V nasprotnem primeru merilni spoj nima pomena, ker je prespojen s kovinsko merilno omarico. Prav tako je v zadnjem času veliko objektov, ki imajo kovinsko konstrukcijo. Kovinska konstrukcija se lahko uporabi kot odvodni vodnik, vendar je potrebno na mestu spajanja kovinske konstrukcije na ozemljitev izvesti merilni spoj. To pomeni, da klasično varjenje valjanca na konstrukcijo ni ustrezno, ker tak spoj ni razstavljiv.
Kovinske dele na stenah objekta je potrebno povezati na ozemljilo. V primeru, da so kovinski deli (ograje, klimati, .) locirani blizu odvodnega vodnika (manj kot je varnostna razdalja), jih je potrebno spojiti na odvodni vodnik, v nasprotnem primeru pa na izenačevanje potencialov.

Janez Podlipnik, univ. dipl. inš .el.

Hosekra priporoča celotno branje članka v prilogi (vsebuje tudi slike za lažjo predstavo)


izvajanje_strelovodnih_instalacij
predstavitev_prevectron_zanesljiv_strelovod

Zanimivosti

Oglejte si prednosti, zanimivosti in študije primerov o naših produktih

julij, 2024

Vpliv toče na različne tipe streh: Kaj morate vedeti?

Toča je eden izmed najbolj nepredvidljivih in uničujočih vremenskih pojavov, ki lahko resno poškoduje vaš dom, zlasti streho. Razumevanje, kako toča vpliva na različne tipe streh, vam lahko pomaga bolje zaščititi svojo lastnino in sprejeti ustrezne preventivne ukrepe. V tej objavi bomo raziskali vpliv toče na pet tipov streh: kovinske, bitumenske, keramične/betonske, slamnate in vlakno cementne plošče.

Več

maj, 2024

Slovesna otvoritev nove proizvodno-prodajne hale Hosekra Strehe

V četrtek, 16. maja 2024, smo pri Hosekri slovesno otvorili našo novo proizvodno-prodajno halo na Zadružni ulici 6 v Slovenski Bistrici. Dogodek, ki je zaznamoval pomemben mejnik v naši zgodovini, je bil poln pozitivne energije, inovacij in novih priložnosti.

Več

Oglejte si tudi

PROFILI

Konstrukcija terase in nadstreška za mobilno hiško ...

Enoje garaže

Primerne za avtomobile, skladiščnje stvari, kot varno zavetje za starodobnike ...

Streha Stratos

Je izdelana iz jeklene pločevine, montaža je hitra in enostavna ...

TERASE ZA HIŠKE

Pri designu terase smo imeli v mislih njeno uporabnost in več desetletno vzdržljivost ...

Social Media