Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so viri, ki jih z napravami pretvorimo v druge oblike energije, takšno, ki jo potrebujemo v vsakdanjem življenju – toploto, svetlobo, električno energijo, mehansko delo in podobno.

novogradnja_s_elektro_hosekra

Razlogi za prehod in da sploh razmišljamo o temi obnovljivi viri energije ni dejstvo, da uporabljamo energijo, temveč način, kako se energijo pridobiva in uporablja. Število prebivalcev na Zemlji nenehno raste, potrebe pa so vsak dan večje.

Vse dokler se bodo kot primarni vir za zadovoljevanje potreb po energiji uporabljala fosilna goriva ali jedrske reakcije, bodo na zemlji problemi na okoljskem, socialnem in ekonomskem področju. Poleg naštetih problemov je problem tudi izraba neobnovljivih virov energije. Zato so vedenja in spoznanja o obnovljivih virih iz leta v leto večja. Za temo obnovljivi viri energije je značilno neomejena trajnost in velik potencial energije.

Obnovljivi viri energije, neizčrpni ali alternativni viri energije nastajajo iz treh glavnih primarnih izvorov:

  • toplota, ki iz notranjosti Zemlje prihaja proti površju in jo imenujemo geotermalna energija;
  • planetarna energija Lune in Sonca, ki s kinetično energijo Zemlje povzroča periodično nastajanje plime in oseke;
  • sončno sevanje, ki ga oddaja sonce in ga lahko spremenimo v toploto ali elektriko, v naravi povzroča nastanek vetra, valov, vodne energije in biomase.

Torej iz vsega napisanega je razvidno dejstvo, da se bo na tematiko obnovljivi viri energije vedno več dogajalo in pogovarjalo, saj je dejstvo da so obnovljivi viri energije naša prihodnost in prihodnost generacij za nami.

Oglejte si tudi

Streha T4

Lahka kovinska kritina, primerna za pokrivanje površin z minimalnim naklonom ...

Enoje garaže

Primerne za avtomobile, skladiščnje stvari, kot varno zavetje za starodobnike ...

TERASE ZA HIŠKE

Pri designu terase smo imeli v mislih njeno uporabnost in več desetletno vzdržljivost ...

PROFILI

Konstrukcija terase in nadstreška za mobilno hiško ...