Fotovoltaika

Fotovoltaika je veda, ki proučuje pretvorbo energije svetlobe (energijo fotonov) v elektriko. Torej fotovoltaika ni nič drugega kot pretvorba sončne svetlobe v elektriko.

T4-EH_klasicna_postavitev_modulov_02

Pri tem sodelujeta tako direktno, kot tudi difuzno sončno sevanje. Pretvorba se izvrši v sončnih celicah, ki so glede na zgradbo lahko amorfne (stara različica panelov), polikristalne ali monokristalne. V večini primerov so izdelane iz silicija. Z združevanjem več sončnih celic dobimo fotonapetostne module. Z združevanjem več modulov in z uporabo drugih elementov, kot so akumulatorji, regulatorji polnjenja in razsmerniki lahko zgradimo poljubno močan sistem za oskrbo z električno energijo na katerikoli lokaciji, če je le na razpolago dovolj sončnega sevanja.

Dejstvo je, da je v tem načinu pridobivanje električne energije prihodnost, saj moramo vedno bolj težiti k čim manjšemu onesnaženju. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da moramo priskrbeti zadostno količino energije. Fotovoltaika je v svetu iz leta v leto bolj obširna. Delež fotovoltaike se povprečno povečuje za 48% vsako leto, od leta 2002 naprej in je ena od najhitrejše se razvijajočih energijskih panog.

Zakaj graditi sončne elektrarne

S tem, ko je uporaba fosilnih goriv vse intenzivnejša, se posledično tudi povečuje koncentracija ogljikovega dioksida in tudi ostalih toplogrednih plinov. Zaradi tega nastajajo vedno večje klimatske spremembe.

Zato so ljudje, ki so okoljevarstveno osveščeni in jim ni vseeno za naš planet začeli razmišljat o pridobivanju energije iz obnovljivih virov – pri fotovoltaiki iz sonca. Potrebno je vedeti, da je sončna energija le z manjšimi regionalnimi odstopanji na razpolago povsod po svetu v velikih količinah.

Oglejte si tudi

HIŠKE BIG BERRY

Oblikovali so jih priznani dizajnerji in arhitekti, materiali so visoko kvalitetni ...

Kontejner pisarna

Idealna izbira za vse podjetne ljudi. Je modernega in atraktivnega videza ...

TERASE ZA HIŠKE

Pri designu terase smo imeli v mislih njeno uporabnost in več desetletno vzdržljivost ...

Kritina Bobrek

Je izdelana iz jeklene pločevine, montaža je hitra in enostavna ...