06.11.2020

Digitalna transformacija v podjetju Hosekra d.o.o.

Digitalna transformacija v podjetju Hosekra d.o.o. – javni razpis P4D-C19- Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Opis operacije, cilji in rezultati:

Digitalna transformacija v podjetju zajema digitalno transformacijo poslovanja in proizvodnje. V okviru operacije bomo: 1. Izvedli izobraževanja vseh nivojev zaposlenih. 2. Vzpostavili ekosistem partnerjev in uvedli odprto inoviranje 3. Kupili in uvedli razno programsko opremo za digitalizacijo naših procesov. 4. Spremenili in izboljšali ogromno procesov in uvedli nekatere nove. 5. Uvedli programsko opremo za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje. Vse za namenom, da dosežemo naslednje cilje: 1. Vzpostaviti temelje za digitalno transformacijo s spreminjanjem kulture v digitalno kulturo in delovnih mest v digitalna delovna mesta 2. Izboljšana izkušnja kupcev in dobaviteljev za večje učinkovitost in zadovoljstvo celotne verige 3. Optimizacija in digitalizacija procesov za manjše stroške, večjo produktivnost in dodano vrednost 4. Hitrejše in kvalitetnejše odločanje na podlagi analiz zbranih podatkov 5. Uvedena nova digitalna storitev za postopno dvigovanje dodane vrednosti naših izdelkov in storitev 5. Višja kibernetska varnost.

Čas trajanja operacije: 01/04/2020 – 30/06/2021

Vrednost sofinanciranja operacije: 99.964,00 EUR

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«

Digitalna-transformacija-v-podjetju-Hosekra.pdf


Aktualno

Oglejte si tudi

TERASE ZA HIŠKE

Pri designu terase smo imeli v mislih njeno uporabnost in več desetletno vzdržljivost ...

HIŠKE BIG BERRY

Oblikovali so jih priznani dizajnerji in arhitekti, materiali so visoko kvalitetni ...

Kritina Paneli

Trapezna kritina z izolacijo je še posebej uporabna na gospodarskih poslopjih ...

Kontejner

Kontejner je postavljen na paleti, ki so obenem tla. Objekt ima v notranjosti elektro omarico ...